Monthly Archive: ספטמבר 2017

לפטופ על מדף 0

עסקים קטנים | בניית חנות אונליין

עולם האינטרנט יצר עולם חדש ושונה בכל הקשור לכלי השיווק של עסקים גדולים ועסקים קטנים כאחד. אחד הקשיים המרכזיים של עסקים קטנים הוא שאין להם תזרים מזומנים אשר מתאים ומספיק לשיווק מסורתי כמו שלטי...